English

פריט 99:

אסיפת גאונים. מהדורה ראשונה. תקס"ו. ספר נדיר.

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

אסיפת גאונים, חבור מגאוני קדמאי. [ביאליסטוק], תקס"ו [1806]. מהדורה ראשונה, נדיר.


ספר אסיפת גאונים, פילפולא חריפתא מגאוני קדמאי, הרבי ר' העשל, רבי משה מווילנה בעל 'חלקת מחוקק' וגאוני זמנם, בעריכת רבי אריה ליב ב"ר מרדכי סג"ל אב"ד טיקטין. דפוס אברהם הלוי הורוויץ, [ביאליסטוק], תקס"ו [1806]. מהדורה ראשונה, נדיר.

כד דף, 20 ס"מ. ישנם טפסים אחרים בהם הודפס מקום הדפוס בדף השער.

כריכה מחודשת, כתמים, כפלים בפינות הדפים, מצב טוב.