עברית

Lot 3:

Pedigreed Copy: Mekor Chaim and Kohelet Yaakov - Books by the Rav of Lisa - Zholkva/Josefow, 1837

Start price: $80

Estimated price:

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 25%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

Sefer Mekor Chaim on HIlchot Pesach by the Rav of Lisa – Zholkva, 1837 – bound with his book Kohelet Yaakov on Even HaEzer and Hilchot Yom Tov – Josefow, 1837 – copy of the Gaon Rabbi Abba Merkel Shlomo Hacohen Av Beis Din of Sornok, author of Shut Yad Shlomo

On the title page, ownership signatures and notations of the Gaon Rabbi Abba Merkel Shlomo Hacohen ben Rabbi Yitzchak Isaac, Av Beis Din of Sornok, author of Shut Yad Shlomo (Warsaw, 1903). 

His book Yad Shlomo was approbated by leading rabbis who described him with these words: איש גדול בתורה ויראה כאחד מגאוני הזמן, עוסק בתורה ועבודה יום ולילה, שולח מעינים בכל חוצות בחריפות ובקיאות, מפלפל עם כל גאוני הזמן".

Mekor Chaim: [1], 46; 15 leaves. Kohelet Yaakov: 38 leaves. 23 cm. Good-fair condition. Stains and wear. Original binding, detached.