עברית

Lot 14:

Shut Knesset Yechezkel by Rabbi Yechezkel Katznelboigen Av Beis Din of Altona - Altona, 1732...

Start price: $500

Estimated price:

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 25%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

Shut Knesset Yechezkel by Rabbi Yechezkel Katznelboigen Av Beis Din of Altona – Altona, 1732 – first edition – signatures and glosses

On the title page, signatures and notations: "גם בזה חנני אלקי’ הק’ יוסף מ"צ"; "קניתי על אקצאן [?] של המנוח הנ"ל/הנז’ [?] יו’ א’ י’ אדר שני תקל"ה… "; stamps:  "ברוך ב"מ צבי סגל משאקי".

On verso of the title page: "קניתי מהוני לכבוד צורי וקוני הק’ אליעזר ליפמן משערים [?] מגאלדבערג… ".

On the leaves of the book, there are three glosses by two writers. 

130 leaves. 34 cm. Good overall condition. Tears to the title page. Stains. Wear to some leaves. Original leather-covered wooden binding, blemished.