עברית

Lot 2:

Ner Mitzvah, I, by Rabbi Yehuda Sid. Salonika, [1810]. With a personal dedication handwritten by...

Start price: $500

Estimated price:

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 25%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

Ner Mitzvah, I, by Rabbi Yehuda Sid. Salonika, [1810]. With a personal dedication handwritten by the author. First edition. 

Ner Mitzvah I, on the Rambam’s Sefer Hamitzvot, by Rabbi Yehuda Sid. Yosef Molcho press, Salonika, [1810]. With a dedication by the author.

[2], 220 leaves. With the author’s dedication on a folded corner of the title page: "מנחת יהודה ממני המחבר היא שלוחה לגביר המרומם ג’יליבי מנחם הכהן הר"ו ישא ברכה מאת השם כיר"א [=כן יהי רצון אמן]. כ"ד החותם פה פיליבי יע"א… הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד. הצעיר יהודה סיד".

Rabbi Yehuda ben Rabbi Mano’ach Sid (passed away in 1815) – a leading disciple of Rabbi Reuven ben Yaakov Av Beis Din of Sofia, Bulgaria. In ca. 1809, immigrated to Eretz Yisroel and settled in Safed. Author of Ot Emet (Salonika, 1799) and Ner Mitzvah (two sections, Salonika, 1810-1811). 

Semi-leather binding. Stains. Folded corner in the title page and a small blemish to the leaf. Tears to the last leaf. Good condition.   

Measurement: 32 CM