עברית

Lot 49:

'Freedom from Material and Spiritual Worries' Letter with Warm Blessings by the Lubavitcher Rebbe on Yom Habahir, the 11th of Nissan 1972

Start price: $1,200

Estimated price:

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 25%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

Letter of blessing sent by the holy Rav the Lubavitcher Rebbe to the Tze’irei Agudas Chabad of Bnei Berak and to their wives, on his Yim Habahir – his 70th birthday. 

‘בנועם הנני לאשר קבלת מברק הברכה’ (I hereby confirm receiving the blessing telegarm). At its end, the Rebbe added typewritten lines of blessing: ‘תשואות חן על הברכות. וכבר מילתיה אמורה בתוה"ק’

The letter contains warm blessing for Passover:  ולקראת חג הפסח זמן חרותינו הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמיתיתחירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח…מכל דבר המעכב עבודת ד’ בשמחה ובטוב לבב.

At the end of the letter, which was typewritten and partly mimeographed,   the letter added with his pen the words: בכבוד ו [– בברכת החג]  and his handwritten signature. 

[1] official stationery of the Lubavitcher Rebbe. Typewritten, with an addition of a word handwritten by him and his handwritten signature. Watermark of leaves from the home of the Lubavitcher Rebbe. Very good condition. 

Measurement: 28 CM