English

מכירות עבר

מכירה מיוחדת ובה פריטים נדירים: ספרי חסידות ממהדורות ראשונות, סלאוויטא-זיטאמיר, מכתבי צדיקים מאורי וצדיקי החסידות,...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
תפארת' – מכירה מס' 55 מבית המכירות 'תפארת'.
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
תפארת' – מכירה מס' 54 מבית המכירות 'תפארת'. מקבץ נדיר ומרגש של פריטים יקרי המציאות,...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
מכירה #53 - שבט תשפ"ד
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
מכירה מיוחדת ובה פריטים נדירים: ספרי חסידות ממהדורות ראשונות, סלאוויטא-זיטאמיר, מכתבי צדיקים מאורי וצדיקי החסידות,...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
מקבץ נדיר ומרגש של פריטים יקרי המציאות, מהמיטב שבמיטב בין פריטי האספנות והסגולה: אגרות קודש...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
'כליל תפארת' – מכירה מס' 50 מבית המכירות 'תפארת'. מקבץ נדיר ומרגש של פריטים יקרי...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
תפארת - 49, מכירת מכתבים מיוחדת
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
תפארת - 47, מכירת עודפים
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
'תפארת נשגבים' – מכירה מס' 48 מבית המכירות 'תפארת'. מקבץ נדיר ומרגש של פריטים יקרי...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
'תפארת נשגבים' – מכירה מס' 48 מבית המכירות 'תפארת'. מקבץ נדיר ומרגש של פריטים יקרי...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
'תפארת מיוחסים' – מכירה מס' 46 מבית המכירות 'תפארת'. מקבץ נדיר ומרגש של פריטים יקרי...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
ספרי חסידות ממהדורות ראשונות, סלאוויטא-זיטאמיר, מכתבי צדיקים מאורי וצדיקי החסידות, גאוני אשכנז והונגריה, מאורי וגדולי...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
הגדות נדירות, וכתבי יד עם חידושים לחג הפסח ובמסכת פסחים
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
'תפארת שבתפארת' – מכירה מס' 43 מבית המכירות 'תפארת'.  מקבץ נדיר ומרגש של פריטים יקרי...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
מכירה מיוחדת ובה פריטים נדירים: ספרי חסידות ממהדורות ראשונות, סלאוויטא-זיטאמיר, מכתבי צדיקים מאורי וצדיקי החסידות,...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
ספרי חסידות ממהדורות ראשונות, סלאוויטא-זיטאמיר, מכתבי צדיקים מאורי וצדיקי החסידות, גאוני אשכנז והונגריה, מאורי וגדולי...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
לקהל לקוחותינו היקרים! עקב תקלה בלתי צפויה באתר 'בידספיריט', נאלצנו לעצור את המכירה ולסיימה לפני...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
ספרי חסידות ממהדורות ראשונות, סלאוויטא-זיטאמיר, מכתבי צדיקים מאורי וצדיקי החסידות, גאוני אשכנז והונגריה, מאורי וגדולי...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
בהם ספרים חשובים ביותר, נדירים ועותקים מיוחסים. ראויים כהשלמות ותיקונים לבעלי אוספים.
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
מכירה מיוחדת ובה פריטים נדירים: ספרי חסידות ממהדורות ראשונות, סלאוויטא-זיטאמיר, מכתבי צדיקים מאורי וצדיקי החסידות,...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
ספרי חסידות ממהדורות ראשונות, סלאוויטא-זיטאמיר, מכתבי צדיקים מאורי וצדיקי החסידות, גאוני אשכנז והונגריה, מאורי וגדולי...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
מכירה מיוחדת ובה פריטים נדירים: ספרי חסידות ממהדורות ראשונות, סלאוויטא-זיטאמיר, מכתבי צדיקים מאורי וצדיקי החסידות,...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
ספרי חסידות ממהדורות ראשונות, סלאוויטא-זיטאמיר, מכתבי צדיקים מאורי וצדיקי החסידות, גאוני אשכנז והונגריה, מאורי וגדולי...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
מכירה מיוחדת ובה פריטים נדירים: ספרי חסידות ממהדורות ראשונות, סלאוויטא-זיטאמיר, מכתבי צדיקים מאורי וצדיקי החסידות,...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
מכירת פריטים נדירים ומיוחדים, איגרות קודש ודולרים מהרבי מליובאוויטש זי"ע, ספר התניא במהדורה מוקדמת וחשובה,...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
מכירה מיוחדת ובה פריטים נדירים: ספרי חסידות ממהדורות ראשונות, סלאוויטא-זיטאמיר, מכתבי צדיקים מאורי וצדיקי החסידות,...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
מכירה מיוחדת ובה: ספרי חסידות ממהדורות ראשונות, סלאוויטא-זיטאמיר, מכתבי צדיקים מאורי וצדיקי החסידות, גאוני אשכנז...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
תפארת - 29 - פריטים נדירים ומיוחדים מכירה מיוחדת ובה פריטים נדירים: ספרי חסידות ממהדורות...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
28

תפארת - 29 - פריטים נדירים ומיוחדים מכירה מיוחדת ובה פריטים נדירים: ספרי חסידות ממהדורות...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
מכירה בודדת, לרגל ג' תמוז, דולרים, בהם מיוחדים ונדירים שהתקבלו מידיו הקדושות של הרבי מליובאוויטש,...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
מכירה מיוחדת ובה פריטים נדירים: ספרי חסידות ממהדורות ראשונות, סלאוויטא-זיטאמיר, מכתבי צדיקים מאורי וצדיקי החסידות,...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
מכירה מיוחדת ובה פריטים נדירים: ספרי חסידות ממהדורות ראשונות, סלאוויטא-זיטאמיר, מכתבי צדיקים מאורי החסידות, גאוני...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
מכירה מיוחדת ובה פריטים נדירים: ספרי חסידות ממהדורות ראשונות, סלאוויטא-זיטאמיר, מכתבי צדיקים מאורי החסידות, גאוני...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
ספרי יסוד, חסידות חב"ד, מכתבי רבנים ואדמורים חשובים. יודאיקה, ועוד.
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
מכירה מיוחדת ובה פריטים נדירים: ספרי חסידות ממהדורות ראשונות, סלאוויטא-זיטאמיר, מכתבי צדיקים מאורי החסידות, גאוני...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
ספרי חסידות, ספרי יסוד, מכתבים מגדולי האדמורי"ם והרבנים, חב"ד, ועוד
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
מכירה מיוחדת ובה פריטים נדירים:  ספרי חסידות ממהדורות ראשונות, סלאוויטא-זיטאמיר, מכתבי צדיקים מאורי החסידות, גאוני...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
כלי כסף, יודאיקה, ציונות, יינות, כרזות, בולים ועוד
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
ספרי קודש, ספרי חסידות, ספרי יסוד, חב"ד, ברסלב,   מכתבי רבנים ואדמורי"ם
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
מכירה מיוחדת של פריטי יודאיקה וחפצי צדיקים נדירים, במרכזם: ארכיון צאצאי תפארת ישראל מרוז'ין, חפצי...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
ספרי קודש, ספרי חסידות, מהדורות ראשונות, מכתבי רבנים וצדיקים, חב"ד, ברסלב, סידורי תפילה, הגדות, ספרי...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
מכירה חשובה ! ספרים יקרים מגנזי 'אוסף וואלף', כולם הודפסו בבית הדפוס החסידי הנודע של...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
מכירה מיוחדת של פריטי יודאיקה וחפצי צדיקים נדירים, במרכזם: חתימת יד קדשו של רבינו הט"ז,...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
מכירה ייחודית, רבת האיכות! 'אוסף וואלף' הכולל אך ורק ספרים מדפוס סלאוויטא וזיטאמיר, בהם נדירים...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
ספרי חסידות, ספרי יסוד, מכתבים מגדולי הרבנים והאדמורים, חב"ד, ציונות, חפצי יודאיקה כלי כסף, ועוד.
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
מכירת נדירים מיוחדת - תפארת 12 !  פריטים נדירים מגדולי הדורות, כתבי יד קודש מגדולי...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
ספרי חסידות, חב''ד, ספרי יסוד, מכתבי רבנים ואדמורי''ם, חפצי יודאיקה, ועוד
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
לא ניתן לבטל הצעות מוקדמות. התשלום יתבצע לא יאוחר מ-14 ימי עסקים מעת המכירה !
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
חפצי קודש, מכתבים מצדיקי הדורות, ספרי חסידות מדפוסים ראשונים, עותקים מיוחסים וחשיפות ממחנות ההשמדה באירופה.  
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
ספרי קודש, חסידות, עותקים מיוחסים, ניירת, ועוד. מחירי פתיחה נמוכים, הכל ב- 10 דולר.
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
ספרי חסידות מהדורות ראשונות, מכתבי רבנים, כלי כסף, ציונות, הגדות, מסמכים היסטוריים ועוד.
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
פריטים נדירים ומיוחדים מעיזבון רבי ישראל חיים האס המכונה סופרם של גדולי ישראל ובראשם אדמורי"ם...
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות
מכירה חיה, בהשתתפות קהל באולם בית המכירות. 
המכירה הסתיימה
צפה בתוצאות