עברית

Lot 44:

Blessings for Good Health and Success Signed by Maran the Holy Rav Rabbi Yoel of Satmar

Start price: $3,500

Estimated price:

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 25%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

‘השם יתברך ירפאהו ברפואה שלמה במהרה וישוב לאיתנו ולתקפו’ letter of blessings with the handwritten signature of Maran the holy Rav Rabbi Yoel of Satmar with an addition handwritten by him. Parashat Chayei Sarah 1961. 


In the letter of blessings, the holy Rav of Satmar writes: ‘וישוב לאיתנו ולתקפו והשב כהנים לעבודתם בבריאות השלימות ויצליח בכל ענייניו בגו"ר ואך טוב וחסד ישכון באהליכם ויזכה לבשר בשורות טובות כל הימים כאשר עם לבבו ולב ונפש. Then he himself added ידידו הדו"ש באה"ר [=הדורש שלומו באהבה רבה] and his handwritten signature. 

Maran the holy Rav Rabbi Yoel of Satmar [1887-1979] One of Gedolei Hador who fought fiercely against the destructors of religion. Gaon Av Beis Din of Satmar and eventually Gaon Av Beis Din of Jerusalem and of Kiryas Yoel. 

[1] official stationery of the Rebbe of Satmar. Fold lines. Taping to the edges. Good-very good condition. 

Measurement: 14 x 21 CM

Measurement: 14 x 21 CM